คลิก! ให้เราตอบกลับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
" บริษัทมีรากฐานที่มั่นคงและความเป็นมาที่ยาวนาน "
• ปี พ.ศ.2490 บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด
• ปี พ.ศ.2542 บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด
• ปี พ.ศ.2544 บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์ จำกัด และ บริษัทเนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด
• ปี พ.ศ.2547 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
และในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินจาก กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์

 

...